O aplikaci

Zpravodaje365.cz

Co nabízíme? Zpravodaje365 je univerzální aplikace usnadňující tvorbu, publikaci a správu zpravodajů. Umožní Vám přehledně a jednoduše zvládnout management celého procesu přípravy kvalitního periodika. Systém vás provede od psaní článků, přes korektury, až po zařazení do edice tištěné a webové verze zpravodaje. S naším automatickým vyplňováním dat nebylo nikdy dříve jednodušší přidávat události jako jsou promítání filmů v kině, divadelní představení nebo koncerty. Zajístíme Vám grafické služby, sazbu, vytištění a distribuci zpravodajů.

Jak začít? Stačí nás kontaktovat přes formulář, nebo nám rovnou zavolat na telefonní číslo 608 438 732. Dohodneme se na osobní schůzce, prezentaci přes Skype nebo jiné formě komunikace, která vám bude nejvíce vyhovovat. Představíme vám všechny možnosti naší platformy a na základě vašich preferencí sestavíme cenovou nabídku za celou službu.

Co bude dál? Po podpisu smlouvy Vám založíme nebo přesměrujeme webovou doménu pro zpravodaj, na které bude Váš obsah dostupný široké veřejnosti. Následuje zaškolení a první kroky v aplikaci. S naší pomocí budete připraveni vytvářet role pro jednotlivé pozice v redakci. Sami si nastavíte práva pro autory, korektory, přispěvatele z kulturních středisek a dalších osob, podílejících se na procesu tvorby novinek a událostí. Jakmile si nastavíte role, můžete začít zvát jednotlivé zainteresované osoby do redakční rady Vašeho periodika. Každý člen obdrží e-mailovou pozvánku, kde si po kliknutí na přiložený odkaz nastaví heslo, podpis a další uživatelské informace. Pro lepší komunikaci s redakční radou máte k dispozici takzvanou „zeď“ na hlavní stránce administrace. Zde můžete sdílet s vašimi kolegy oznámení ohledně stavu práce na aktuální edici zpravodaje nebo jakékoliv jiné důležité oznámení. Ze zadaných dat se automaticky generuje webová stránka optimalizovaná pro všechny typy zařízení. Tištěnou verzi pro Vás jednoduše zajistí a vysází náš tým. Po schválení je edice vytištěna a zaslána přímo do Vaší obce bez jakýchkoliv dalších starostí.

Základní nastavení

Edice

V nastavení zpravodaje se definuje periodicita, která zajistí automatické generování edic. Dle zvoleného měsíce prvního čísla, kalendářního dne prvního čísla, počtu čísel v roce a nastavení, zdali má vycházet edice v pátek, nebo následující pracovní den nadcházejícího týdne, se vytvoří roční ediční plán.

V rámci každé edice je možné přidávat schválené články a určit jejich pořadí v tištěné verzi. Posledním krokem je schválení edice a zpracování týmem Zpravodaje365. Pak už jen nezbývá než se těšit až zpravodaj dorazí k vašim dveřím nebo přímo na prahy domů obyvatel města.

Statické stránky

V rámci statických stránek je oprávněné osobě umožněno zakládat a vytvářet takové informace, jako jsou samostatné články například o redakční radě, obci, kontaktech a fungování vašeho webu.

Statické stránky je možné umístit buď do hlavičky webu nad hlavní nabídku, či do patičky společně s automaticky generovanými zásadami o ochraně osobních údajů.

Rubriky

Obsah je možné členit do logických kategorií - rubrik. Rubriky lze přidat do hlavního menu webové prezentace a řadit je podle důležitosti. Pro snadnější orientaci návštěvníků můžete nastavit zkrácený název při zobrazení v menu a zvýšit tím přehlednost. Ostatní rubriky se budou zobrazovat v menu pod rozevírací nabídkou Ostatní rubriky.

Místa

Základním kamenem při vytváření akcí jsou místa, kde se události konají. V rámci administrace si definujete adresy pro kina, divadla, kulturní centra a další objekty. Nastavíte jejich název, případně specifikujete místnost a určíte geografickou polohu pomocí mapy (ta slouží návštěvníkům webu a zobrazuje se u každé události). Dále se specifikuje u jakých typú akcí se má místo nabízet.

Ceny

Akce mají nejrůznější varianty cen a předplatného. Zpravodaje365 řeší tento problém definováním cen pro každou kategorii.

Pro kina lze nastavit až tři druhy speciálních cen v rámci zpravodaje (např. ZTP/P, senioři, studenti). Tyto ceny budou požadovány u jednotlivých představení.

Je tak možné efektivně spravovat různé typy cen a dodržovat vždy stejné názvosloví.


Role

Rozvrstvení práv a omezení přístupu do určitých sekcí aplikace je nezbytností pro správné fungování členů redakční rady. Sami si nastavíte názvy rolí a jejich oprávnění, abyste zamezili nechtěnému přístupu či změně dat.

V administraci si specifikujete jednotlivé role pro přispěvatele, korektory, či redaktory. Všechny logické sekce v administraci je možné omezit nezávisle pro jednotlivé role. Můžete zakázat přístup úplně pro danou roli, povolit pouze čtení informací nebo i jejich modifikaci. Role je možné kdykoliv upravit.

Redakční rada

Bez spolupracovníků by bylo zpravodajství ponurá činnost. Proto v prvních krocích pozvete Vaše kolegy pomocí formuláře, kde zadáte jejich email a nastavíte roli ve zpravodaji. Po obdržení pozvánky se mohou ihned přihlásit do administrace a rozvíjet Vaše periodikum.

Práce redakční rady spočívá na několika úrovních, které jsou rozřazeny do několika skupin dle oblasti přispěvatelů. Jsou to:

1. Články

2. Korektury

3. Inzeráty

4. Kina

5. Výstavy a vernisáže

6. Divadla

7. Ostatní události

Obsah

Články

Články o událostech z Vaší obce utvářejí hlavní obsah webové stránky a proto jsme kladli důraz na jednoduchost jejich přidávání. Vytváření článku je rozděleno do několika částí.

První sekce je záhlaví. Zaměřuje se na základní popis jako je název, podtitul, podpis autora a anotace článku. Následuje tělo článku, které je možné vložit přímo z Wordu nebo jiného textového editoru. Náš WYSIWYG editor odstraní z vloženého textu styly a tím se zajistí jednotnost celého zpravodaje jak na webu, tak v tištěné verzi. V záložce obrázky můžete nahrát několik fotografií. Ke každé z nich lze přidat popis autora, datum pořízení a případně je seřadit. Obrázky tvoří galerii článku. Poslední záložkou při vytváření článku je správa. Zde se článek zařadí do rubriky a nastaví se možnosti zveřejnění, případně od kdy do kdy má být článek zveřejněn.

Korektury

Uložený článek je nutné vždy zkontrolovat a odstranit gramatické či faktické chyby. Připravený článek přepne autor do stavu uzavřeno ke korektuře. V tuto chvílí si může korektor článek převzít a provést opravy. Jakmile je hotov, přepne článek dál, buď k jazykové korektuře nebo rovnou ke schválení šéfredaktorem. Článek se ihned zveřejní na webu po schválení šéfredaktorem, pokud má povolenou publikaci. Obsah je možné zveřejnit také jen po stanovenou dobu ve správě článku.

Inzeráty

Jsou určeny pro tištěnou verzi zpravodaje. V administraci zpravodaje se na začátku nastaví povolené velikosti pro vkládané inzeráty. Velikosti se použijí při sazbě inzerátů a zajistí se tak smluvené podmínky s klientem.

Při vytvoření inzerátu se nastaví velikost, objednavatel, v jaké edici se má poprvé zobrazit, počet opakování, způsob úhrady, stav platby a vypočítá se výsledná cena. Po uložení se k inzerátu nahrají data reklamy. Pro každé opakování je možné určit, zdali se použijí data pro předchozí zveřejnění, nebo speciální data pro konkrétní termín. Data mohou být ve formátu grafiky v souboru nebo textu.

Kina

Promítají se ve Vaší obci filmy? Není nic jednoduššího než přidávat představení kin. Většinu práce za vás udělá vyhledávač, který načte data o filmu z databáze a vyplní tak většinu informací jako název, žánr, herce, režii a další pole popisující film za Vás.

V druhém kroku již jen zvolíte, zda se jedná premiéru či nikoliv. Můžete přidat také web události a web, kde se dají zakoupit vstupenky. Nakonec doplníte časy promítání. Ty říkají kde, kdy v jaké verzi (3D, titulky, dabing) a za kolik bude film promítán.

Výstavy a vernisáže

Další typ události je výstava s možnou vernisáží. Tyto události jsou spojeny především kvůli lehčímu zadávání, bez nutnosti se opakovat a vytvářet dvě separátní akce. U vernisáže můžete jen upravit ta pole, která se liší od zadání výstavy, případně stanovit průvodní slovo a hudbu.

Divadla

Zadávání divadelních inscenací je možné si ulehčit vyhledáním představení v databázi. Většina polí se sama vyplní a zadavateli tak šetří velké množství času zadáváním. Po uvedení názvu představení, souboru, herců, režie, dramaturgie a dalších polí už stačí jen přidat samotné časy představení. Pokud dojde například k repríze divadelního představení, stačí vložit pouze další čas a není nutné zadávat celou akci znovu.

Ostatní události

Události, které nebyly popsány výše je možné zadávat pomocí ostatních událostí. Lze tak vytvářet například koncerty, přednášky, festivaly, vzdělávací akce a další. Zadavatel vyplní název, pořadatele, popis, případně přidá plakát. Následně vyplní data a místa kde se událost odehrává a nastaví ceny vstupného a předprodeje.

V systému je tak umožněno vytváření události všech typů a žánrů. Tyto akce se pak v reálném čase zobrazují v kalendáři, kde jsou rozřazeny do kategorií. Návštěvník si může přehledně vybírat a filtrovat podle své chuti, kam by se chtěl ten či jiný den vydat.

Věříme, že díky aplikaci Zpravodaje365 ušetříte spoustu času, zbavíte se většiny komplikací s duplicitou a přeposíláním obsahu emaily a jinými zastaralými médii. S administrací periodika, která se tak stane dostupnou odkudkoliv budete mít vždy přehled kolik práce Vám zbývá k uzavření edice a budete mít vše plně pod kontrolou. Novinářská činnost se tak stane více atraktivní pro uživatele a plody Vaší práce budou ihned dostupné široké veřejnosti. Budeme také rádi za každou připomínku, či nápad z Vaší strany, která by Vám práci se Zpravodaji365 ještě více usnadnila a stala se tak oblíbeným každodenním nástrojem Vaší redakční rady.


Tým Zpravodaje365